• head_banner_03
  • head_banner_02

ໂຄງການ

ອາຟຣິກາ

ໂຄງການອາຟຣິກາໃຕ້ຢູ່ Cape Town

ໂຄງການອາຟຣິກາໃຕ້ຢູ່ Cape Town

ໂຄງການອາຟຣິກາໃຕ້ທີ່ Johannesburg

ໂຄງການອາຟຣິກາໃຕ້ທີ່ Johannes Burg

ອາເມລິກາ

ເຊນ ໂປໂລ, ບຣາຊິວ ທີ່ BANDOLINO

ເຊນ ໂປໂລ, ບຣາຊິນ ທີ່ Bandolino

ເຊນໂປໂລ ປະເທດບຣາຊິວ ທີ່ CITCOLO

ເຊນ ໂປໂລ, ບຣາຊິລ ທີ່ເມືອງ Citcolo

ເຊນໂປໂລ, ບຣາຊິວ

ເຊນໂປໂລ, ປະເທດບຣາຊິນ

ອາຊີ

ໂຄງການອິນໂດເນເຊຍ ຢູ່ຈາກາຕາ

ໂຄງການອິນໂດເນເຊຍ ຢູ່ຈາກາຕາ

ໂຄງ​ການ​ອີ​ຣ່ານ​ທີ່ Teheran​

ໂຄງ​ການ​ອີ​ຣ່ານ​ທີ່ Teheran​

ໂຄງການອີຣ່ານຢູ່ Mashhad

ໂຄງການອີຣ່ານຢູ່ Mashhad

ໂຄງການ Oman ຢູ່ Muscat

ໂຄງການ Oman ຢູ່ Muscat

ໂຄງການ Oman ທີ່ Sohar

ໂຄງການ Oman ທີ່ Sohar

ເອີຣົບ

ໂຄງການ Turkey ຢູ່ Istanbul

ໂຄງການ Turkey ຢູ່ Istanbul

ໃບຢັ້ງຢືນ

ໂຄງການ Turkey ຢູ່ Ankara

ໂຄງການໂປແລນທີ່ Warsaw

ໂຄງການໂປແລນທີ່ Warsaw

ໂຄງການລັດເຊຍຢູ່ St Petersburg

ໂຄງການລັດເຊຍຢູ່ St Petersburg

ໂຄງການ Ukraine ຢູ່ Kyiv

ໂຄງການ Ukraine ຢູ່ Kyiv

ໂອເຊຍເນຍ

ໂຄງການອົດສະຕຣາລີ ທີ່ Sydney

ໂຄງການອົດສະຕຣາລີ ທີ່ Sydney

ໂຄງການອົດສະຕາລີທີ່ Adelaide

ໂຄງການອົດສະຕາລີທີ່ Adelaide

ໂຄງການອົດສະຕາລີຢູ່ Perth

ໂຄງການອົດສະຕາລີຢູ່ Perth

ໂຄງການອົດສະຕາລີຢູ່ Brisbane

ໂຄງການອົດສະຕາລີຢູ່ Brisbane

ໂຄງການອົດສະຕາລີທີ່ Melbourne

ໂຄງການອົດສະຕາລີທີ່ Melbourne

ໂຄງການນິວຊີແລນທີ່ Auckland

ໂຄງການນິວຊີແລນທີ່ Auckland